Bramka internetowa

Jest pośrednikiem między sensorami/aktorami a oprogramowaniem platformy MICROMON.  Komunikuje się z Internetem za pośrednictwem WiFi/Ethernet/GSM.  Posiada interfejsy (przewodowe i bezprzewodowe) do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi:

Specyfikacja: