Zdalny pomiar parametrów

Zadanie:

Udostępnić bieżące dane o jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. Podgląd powinien odbywać się na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach przenośnych.

Rozwiązanie

Do pomiaru parametrów środowiskowych zostało wykorzystane urządzenie, które posiada następujące czujniki: PM 2.5, PM 10, temperatura, ciśnienie, wilgotność. Urządzenie zostało podłączone do bramki internetowej uGATE.

Korzyści