Moduł RT-BLE

Specyfikacja:

Pomiar temperatury:

czujnik przewodowy DS18B20

Interfejs RS485

Wyjścia przekaźnikowe:

Zawiera 4 niezależne kanały. Każdy kanał posiada wejście czujnika temperatury oraz przekaźnik na wyjściu. Moduł RT-BLE może pracować w dwóch trybach:

W trybie regulatora stan przekaźnika zależy od relacji pomiędzy wartością zadaną, a aktualnie mierzoną temperaturą. Regulator może pracować jako standardowy lub PID. Opcjonalnie regulator może współpracować z bezprzewodowymi czujnikami temperatury z interfejsem Bluetooth.

W trybie przekaźnika stan wyjścia jest programowany zdalnie przez nadrzędne urządzenie (komputer, PLC itp). Moduł posiada zabezpieczenie przepięciowe i nadprądowe od strony interfejsu RS-485 oraz zasilania.

Jest przystosowany do montażu na szynie TH35.

czujnik bezprzewodowy

Zasilanie: