Monitorowanie temperatury

Zadanie:

W budynkach wyższej uczelni należy monitorować temperatury na węźle cieplnym oraz wewnątrz, w wybranych pomieszczeniach w celu poprawienia efektywności energetycznej.

Rozwiązanie

Do pomiaru temperatury użyto bezprzewodowe czujniki temperatury uTE-868. Bramka internetowa uGATE odczytuje dane z czujników i przesyła do bazy danych. Interfejs użytkownika platformy MICROMON umożliwia prezentację danych w postaci wykresów od 1. do 7. dni oraz generowanie raportów w formacie Excel.

Korzyści