Zdalne sterowanie

Zadanie:

W budynku o przeznaczeniu edukacyjnym należy ogrzewać pomieszczenia zgodnie z harmonogramem tygodniowym uwzględniając dni wolne od nauki. Dodatkowo istnieje potrzeba monitorowania ilości oleju opałowego.

Rozwiązanie

W budynku zainstalowano regulatory RT-BLE (wraz z czujnikami temperatury) podłączone do bramki internetowej uGATE. System MICROMON umożliwia ustawienie temperatury komfortowej w godzinach pracy oraz temperatury niższej (dyżurnej) poza godzinami wykorzystania pomieszczeń. Wyłączenie ogrzewania w dni wolne od nauki zostało zrealizowane dzięki opcji ’Harmonogram dzienny’ aplikacji.

Korzyści